รายการ NPC

พบทั้งหมด [822] จำนวนหน้า [42] แสดงจำนวนที่ [121-140]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ▲ ตำแหน่ง ประเภท
Tool Dealer ama_in01 24,30 ร้านค้า
Grandma ama_in01 22,111 NPC
ทหาร ama_in02 32,51 NPC
ทหาร ama_in02 32,167 NPC
ทหาร ama_in02 40,167 NPC
ทหารยาม ama_in02 207,49 NPC
ทหาร ama_in02 195,156 NPC
ทหาร ama_in02 42,34 NPC
Lord of Palace ama_in02 200,176 NPC
ทหารยาม ama_in02 207,40 NPC
ทหาร ama_in02 115,177 NPC
ทหาร ama_in02 187,57 NPC
ทหาร ama_in02 170,62 NPC
ทหาร ama_in02 203,156 NPC
ทหาร ama_in02 37,157 NPC
Coach ama_test 50,100 NPC
Grandma ama_test 50,93 NPC
Coach ama_test 50,100 NPC
Assistant ama_test 52,44 NPC
Grandpa ama_test 49,93 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป