รายการ NPC

พบทั้งหมด [822] จำนวนหน้า [42] แสดงจำนวนที่ [81-100]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Lenient Aunt xmas_in 27,103 NPC
Poze xmas 117,304 NPC
Uncle Hairy xmas 176,236 NPC
Snowman xmas 134,112 NPC
Hashokii xmas 146,136 NPC
Little Boy xmas 206,168 NPC
Little Girl xmas 208,168 NPC
Young Man morocc 68,260 NPC
Grampa morocc_in 112,122 NPC
Wolf Young Man moc_ruins 132,144 NPC
Muka Young Man morocc 208,85 NPC
Picky Lady morocc 79,111 NPC
Ant Man morocc 76,75 NPC
Assassin Boy morocc 123,58 NPC
Dimitri morocc 180,155 NPC
Fly Man morocc 234,273 NPC
Uncle Morroc morocc 277,213 NPC
Uncle Assassin moc_fild16 199,212 NPC
Assassin moc_fild16 211,254 NPC
Bartender morocc_in 166,76 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป