กำลังดู NPC

Assassin

ชื่อ Assassin
แผนที่ moc_fild16
ตำแหน่ง 211,254 ประเภท NPC