กำลังดู NPC

Assassin Boy

ชื่อ Assassin Boy
แผนที่ morocc
ตำแหน่ง 123,58 ประเภท NPC