กำลังดู NPC

Wolf Young Man

ชื่อ Wolf Young Man
แผนที่ moc_ruins
ตำแหน่ง 132,144 ประเภท NPC