กำลังดู NPC

Grampa

ชื่อ Grampa
แผนที่ morocc_in
ตำแหน่ง 112,122 ประเภท NPC