กำลังดู NPC

Little Boy

ชื่อ Little Boy
แผนที่ xmas
ตำแหน่ง 206,168 ประเภท NPC