กำลังดู NPC

Snowman

ชื่อ Snowman
แผนที่ xmas
ตำแหน่ง 134,112 ประเภท NPC