กำลังดู NPC

Uncle Hairy

ชื่อ Uncle Hairy
แผนที่ xmas
ตำแหน่ง 176,236 ประเภท NPC