กำลังดู NPC

Test Hall Staff

ชื่อ Test Hall Staff
แผนที่ job_sword1
ตำแหน่ง 230,242 ประเภท NPC