กำลังดู NPC

Fight Square Reception

ชื่อ Fight Square Reception
แผนที่ pvp_n_room
ตำแหน่ง 86,85 ประเภท NPC