กำลังดู NPC

Merchant หมวกแดง

ชื่อ Merchant หมวกแดง
แผนที่ geffen_in
ตำแหน่ง 114,73 ประเภท NPC