กำลังดู NPC

quest_out

ชื่อ quest_out
แผนที่ in_rogue
ตำแหน่ง 370,320 ประเภท NPC