กำลังดู NPC

Mr. Smith

ชื่อ Mr. Smith
แผนที่ in_rogue
ตำแหน่ง 376,23 ประเภท NPC