กำลังดู NPC

Monster Summon

ชื่อ Monster Summon
แผนที่ job_cru
ตำแหน่ง 168,180 ประเภท NPC