กำลังดู NPC

Ziyaol

ชื่อ Ziyaol
แผนที่ cmd_fild04
ตำแหน่ง 248,86 ประเภท NPC