กำลังดู NPC

Drunken Old Man

ชื่อ Drunken Old Man
แผนที่ alberta
ตำแหน่ง 131,139 ประเภท NPC