กำลังดู NPC

Alchemy Guy

ชื่อ Alchemy Guy
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 121,231 ประเภท NPC