กำลังดู NPC

Phracon Guy

ชื่อ Phracon Guy
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 117,181 ประเภท NPC