กำลังดู NPC

Slot Guy

ชื่อ Slot Guy
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 90,170 ประเภท NPC