กำลังดู NPC

Forest Guy

ชื่อ Forest Guy
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 67,154 ประเภท NPC