กำลังดู NPC

Canal Guy

ชื่อ Canal Guy
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 46,129 ประเภท NPC