กำลังดู NPC

Shell Gathering Lady

ชื่อ Shell Gathering Lady
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 81,61 ประเภท NPC