กำลังดู NPC

Soldier

ชื่อ Soldier
แผนที่ prt_maze02
ตำแหน่ง 110,69 ประเภท NPC