กำลังดู NPC

Young Man

ชื่อ Young Man
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 49,93 ประเภท NPC