กำลังดู NPC

Ginedin Rephere

ชื่อ Ginedin Rephere
แผนที่ prt_in
ตำแหน่ง 284,168 ประเภท NPC