กำลังดู NPC

TenSue

ชื่อ TenSue
แผนที่ prt_in
ตำแหน่ง 177,20 ประเภท NPC