กำลังดู NPC

Strife

ชื่อ Strife
แผนที่ prontera
ตำแหน่ง 216,70 ประเภท NPC