กำลังดู NPC

Forger Munster

ชื่อ Forger Munster
แผนที่ aldebaran
ตำแหน่ง 113,70 ประเภท NPC