มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1768] จำนวนหน้า [89] แสดงจำนวนที่ [21-40]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1026 Munak Munak 30 2,872 601 318 4090 ไม่ใช่
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 29 2,334 372 226 4086 ไม่ใช่
1029 Isis Isis 47 7,003 3,709 1,550 4116 ไม่ใช่
1030 Anacondaq Anacondaq 23 1,109 300 149 4062 ไม่ใช่
1031 Poporing Poporing 14 344 81 44 4033 ไม่ใช่
1032 Verit Verit 38 5,272 835 517 4107 ไม่ใช่
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 163 101 4052 ไม่ใช่
1034 Thara Frog Thara Frog 22 2,152 219 138 4058 ไม่ใช่
1035 Hunter Fly Hunter Fly 42 5,242 1,517 952 4115 ไม่ใช่
1036 Ghoul Ghoul 40 5,418 1,088 622 4110 ไม่ใช่
1037 Side Winder Side Winder 43 4,929 1,996 993 4117 ไม่ใช่
1038 MVP! Osiris MVP! Osiris 78 415,400 71,500 28,600 4144 ไม่ใช่
1039 MVP! Baphomet MVP! Baphomet 81 668,000 107,250 37,895 4147 ไม่ใช่
1040 Golem Golem 25 3,900 465 94 4072 ไม่ใช่
1041 Mummy Mummy 37 5,176 800 602 4106 ไม่ใช่
1042 Steel Chonchon Steel Chonchon 17 530 109 71 4042 ไม่ใช่
1044 Obeaune Obeaune 31 3,952 644 407 4093 ไม่ใช่
1045 Marc Marc 36 6,900 988 625 4105 ไม่ใช่
1046 MVP! Doppelganger MVP! Doppelganger 72 249,000 51,480 10,725 4142 ไม่ใช่
1047 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 3 420 4 4 4007 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป