มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1768] จำนวนหน้า [89] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ ▲ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2545 1st Guard Dog 1st Guard Dog 101 20,099 944 2,658 ไม่ตก ไม่ใช่
2543 1st Payon Soldier 1st Payon Soldier 101 20,099 1,083 2,688 ไม่ตก ไม่ใช่
2341 MVP! RWC Boss MVP! 2011 RWC Boss 141 3,205,000 1,300,000 1,100,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2546 2nd Guard Dog 2nd Guard Dog 101 21,099 1,014 2,673 ไม่ตก ไม่ใช่
2544 2nd Payon Soldier 2nd Payon Soldier 101 21,099 1,136 2,703 ไม่ตก ไม่ใช่
1893 Knight of the Abyss Abysmal Knight 79 36,140 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2470 Knight of Abyss Abysmal Knight 122 332,970 4,779 4,013 ไม่ตก ไม่ใช่
1219 Knight of Abyss Abysmal Knight 79 36,140 8,469 6,268 4140 ไม่ใช่
1713 Acidus Acidus 80 51,112 28,043 8,023 4378 ไม่ใช่
1716 Acidus Acidus 76 39,111 14,392 4,203 4379 ไม่ใช่
1757 Acidus Acidus 80 51,112 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1759 Acidus Acidus 76 39,111 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2913 Acidus Ringleader Acidus Ringleader 130 203,590 14,690 30,480 4379 ไม่ใช่
1769 Agav Agav 73 29,620 9,780 6,622 4409 ไม่ใช่
1786 Agav Agav 73 25,620 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2443 MVP! Aira MVP! Aira 99 270,000 220,000 180,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1818 Alarm Alarm 58 10,647 0 0 7703 ไม่ใช่
1193 Alarm Alarm 58 10,647 3,987 2,300 4244 ไม่ใช่
1476 Alarm Alarm 58 10,647 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2423 Alchemist Armaia Alchemist Armeyer 98 11,376 1,814 3,618 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป