ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 80 0 นาที
Fabre 80 0 นาที
Pupa 20 0 นาที
Roda Frog 80 0 นาที
Thief Bug Egg 60 0 นาที
Thief Bug 60 0 นาที
Lunatic 60 0 นาที
Green Plant 15 15 นาที - 23 นาที