ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 40 0 นาที
Fabre 60 0 นาที
Pupa 25 0 นาที
Mandragora 120 0 นาที
Thief Bug 10 0 นาที
Thief Bug Female 5 0 นาที
Lunatic 30 0 นาที
Shining Plant 3 30 นาที - 45 นาที