ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Munak 25 5 นาที - 8 นาที
Bigfoot 20 0 นาที
Poison Spore 50 0 นาที
Eggyra 15 0 นาที
Horong 60 0 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Eddga 1 120 นาที - 135 นาที