ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 15 0 นาที
Elder Willow 15 0 นาที
Bigfoot 20 0 นาที
Eggyra 15 0 นาที
Sohee 20 1 นาที - 2 นาที
Wanderer 2 120 นาที - 180 นาที
Greatest General 36 0 นาที
Horong 25 0 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที