ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 70 0 นาที
Poporing 70 0 นาที
Drops 70 0 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Ghostring 1 15 นาที - 20 นาที
Angeling 1 15 นาที - 20 นาที
Deviling 1 15 นาที - 20 นาที
Mastering 1 15 นาที - 20 นาที