ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 15 0 นาที
Fabre 15 0 นาที
Pupa 15 0 นาที
Willow 15 0 นาที
Wolf 180 0 นาที
Snake 30 3 นาที - 5 นาที
Thief Bug 10 0 นาที
Vagabond Wolf 1 15 นาที - 20 นาที
Green Plant 4 6 นาที - 9 นาที
Red Mushroom 4 6 นาที - 9 นาที