ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun04_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Dokebi 70 0 นาที
Horong 40 0 นาที
Greatest General 20 0 นาที
Archer Skeleton 20 0 นาที
Nine Tail 40 1 นาที - 2 นาที
Skeleton General 1 0 นาที
Am Mut 1 0 นาที
Cat o' Nine Tails 1 60 นาที - 180 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที