ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun01_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 15 0 นาที
Munak 1 7 นาที - 11 นาที
Skeleton Soldier 2 5 นาที - 8 นาที
Eggyra 40 0 นาที
Magnolia 70 0 นาที
Black Mushroom 7 15 นาที - 23 นาที