ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "orcsdun02_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 15 0 นาที
ChonChon 8 0 นาที
Steel ChonChon 25 0 นาที
Orc Skeleton 60 0 นาที
Zenorc 50 1 นาที - 2 นาที
Orc Archer 7 30 นาที - 45 นาที
Black Mushroom 7 15 นาที - 23 นาที