ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "orcsdun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 10 0 นาที
Steel ChonChon 20 0 นาที
Orc Skeleton 60 0 นาที
Zenorc 80 1 นาที - 2 นาที
Orc Archer 5 30 นาที - 45 นาที
Black Mushroom 5 15 นาที - 23 นาที
White Plant 5 5 นาที - 7 นาที
Drainliar 40 0 นาที