ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "orcsdun01_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 10 0 นาที
ChonChon 5 0 นาที
Steel ChonChon 15 0 นาที
Drainliar 10 0 นาที
Martin 10 0 นาที
Orc Skeleton 15 0 นาที
Orc Zombie 100 1 นาที - 2 นาที
Black Mushroom 8 15 นาที - 23 นาที
Black Mushroom 8 15 นาที - 23 นาที