ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "orcsdun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Familiar 15 0 นาที
Steel ChonChon 10 0 นาที
Drainliar 5 0 นาที
Orc Skeleton 20 0 นาที
Orc Zombie 100 1 นาที - 2 นาที
Black Mushroom 5 15 นาที - 23 นาที
Black Mushroom 5 15 นาที - 23 นาที
White Plant 5 5 นาที - 7 นาที