ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd06_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Isis 15 0 นาที
Verit 25 0 นาที
Mummy 12 0 นาที
Mimic 12 0 นาที
Ancient Mummy 60 0 นาที