ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Verit 25 0 นาที
Arclouze 10 0 นาที
Mimic 5 0 นาที
Ancient Mummy 60 0 นาที
Amon Ra 1 120 นาที - 135 นาที