ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd05_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Verit 45 0 นาที
Ghoul 15 0 นาที
Mummy 25 0 นาที
Minorous 60 0 นาที