ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd04_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Isis 50 0 นาที
Ghoul 50 0 นาที
Mummy 50 0 นาที
Verit 25 0 นาที