ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Isis 80 0 นาที
Ghoul 30 0 นาที
Mummy 45 0 นาที
Matyr 15 0 นาที
Osiris 1 120 นาที - 135 นาที