ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd03_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Skeleton Archer 25 0 นาที
Skeleton Soldier 25 0 นาที
Mummy 60 0 นาที
Ghoul 25 0 นาที
Verit 25 0 นาที
Isis 15 0 นาที