ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd02_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Skeleton Archer 25 0 นาที
Skeleton Soldier 25 0 นาที
Poporing 25 0 นาที
Drainliar 25 0 นาที
Isis 50 0 นาที